Uppdatera ditt liv! ~ från känsla till handling

Uppdatera ditt liv! ~ från känsla till handling.

Den här föreläsningen ger dig verktyg och insikt i hur du kan skapa nya modeller som hjälper dig på vägen till en ny uppdaterad version av dig själv.
En version som är trygg i sig själv, hittar lugnet i stormen och sprider glädje till sin omgivning.

Vi diskuterar bl.a. följande teman;
- Vad är första steget till att må bättre och leva mera?
- Vilka är stegen till en bestående förändring?
- Hur kan jag integrera dem i min vardag?

Den här föreläsningen hjälper dig att uppleva mera glädje och mindre stress i din vardag.
Välkommen med och skapa en ny uppdaterad version av dig själv.

Coach Mikael Blomqvist och Ina Ahlroos

Anmäl dig till info@lyfte.fi eller till Ina 0400 911 178 senast 13.9.2018

PRIS: Enbart 10€
HINTA: Ainoastaan 10€

Coach: 
Ina