Fascia stretch

Vad är fascian? Fascia är levande vävnad och det översta lagret hittar man 2 millimeter under huden. När fascian stelnar, stelnar vi. När den är elastisk är vi mjuka och rörliga. Under Fascia stretch timmen gör vi rörelser som gör bindvävnaden(fascian)mjukare. Via använder på timmen rollern.

Mikä on fascia? Fascia on elävää kudosta, ylinkerros on 2 millimetriä ihon alla. Kun fascia jähmettyy, me jähmetymme. Kun se on joustavaa, olemme pehmeitä ja liikkuvia. Fascia Stretch tunnin aikana tehdään liikkeitä, jotka tekevät sidekudoksista (fasciasta) pehmeämmät. Tunnilla käytämme rolleria.

Coach: 
Gutte