Hatha Yoga

*Hatha yoga* är en lugn yoga form som fokuserar på kroppen och sinnet. Genom andningsövningar, yoga positioner och avslappning lär vi oss att vara närvarande, skapa balans och få en liten paus från vardagens stress. Hatha yoga är en klassisk och ursprunglig yoga form. Vi fokuserar på att hålla positionerna för en längre tid för att få den mesta medicinska nytta ur positionerna. Passar för alla nivåer.

 

*Hatha Yoga* is a calm yoga form that keeps focus on body and mind. Through breathing exercises, yoga asanas and relaxation we learn to be present, create balance and get a small break from the stress that everyday life brings. Hatha yoga is a classical and original form of Yoga. We focus on keeping the positions for a longer time to get the most benefits out of the poses. All levels are welcome. Tunti ohjataan ruotsiksi/englanniksi mutta ohjeistusta voidaan myös antaa suomeksi.
 
 
Coach: 
Cecilia Weckström